خرید بازی جدید عدم پاسخگویی کی روش به دورسانه وبرخوردگرم باچینی ها

سرمربی تیم ملی به پرسش های دو رسانه پاسخ نداد.  به گزارش ورزشی،نشست خبری امروز کارلوس کی روش در حالی برگزار شد که قبل از هر پرسشی،خبرنگاران ایرانی حاضر در نشست نام رسانه شان را اعلام می کردند و پس از آن سوال خود را مطرح می کردند.  در این میان،کی روش به پرسش دو رسانه پاسخ نداد.  علاوه بر این،پرسش های خبرنگاران از سید جلال حسینی هم پس از ترجمه برای کی روش از سوی مدافع تیم ملی پاسخ داده می شد.  کی روش برخورد گرمی با خبرنگاران چینی داشت و به آنها بابت حضور در ایران خوش آمد گفت.