خرید بازی جدید رکود دامن رانندگان تاکسی فرودگاه‌ها را هم گرفت

در سایه رکود اقتصادی، کاهش ۵۰۰ هزار تومانی تا یک میلیون تومانی درآمد رانندگان تاکسی فرودگاه مهرآباد در سال ۹۵ نسبت به سال قبل از آن رقم خورد.به گزارش تسنیم، یکی از آثار رکود اقتصادی را در سال گذشته می توان کاهش تقاضا در مقابل تولید و همچنین کاهش تقاضا در مقابل ارائه خدمات دانست. این اثر رکود اقتصادی در کاهش مسافرت های مردم نسبت به سالهای گذشته نیز مشهود بود.در گزارشی میدانی از شاغلان حمل و نقل فرودگاهی، به سراغ رانندگان تاکسی های فرودگاه مهرآباد رفتیم. یکی از رانندگان که به گفته خود بیش از 8 سال است در فرودگاه مهرآباد تهران به شغل جابه جایی مسافران مشغول است، در این خصوص گفت: میزان سفرهای مردم در سال 95 نسبت به سال 94 و 93 با کاهش همراه بوده که این میزان کاهش نسبت به سالهای 89 و 90 بیشتر است.وی افزود: کاهش سفرها از میزان خروجی مسافران از فرودگاه برای ما مشهود است و این کاهش مسافرت ها، به تردد کمتر مسافران به فرودگاه ها و همچنین کاهش درآمد رانندگان تاکسی های فرودگاهی منجر شده است.یکی دیگر از رانندگان تاکسی های فرودگاهی در این زمینه گفت: در سال 94 متوسط درآمد ماهانه من از فعالیت در فرودگاه مهرآباد به عنوان راننده ای که بیش از 10 ساعت در روز در فرودگاه است، حدود 2.5 تا 3 میلیون تومان در ماه بود اما در سال 95 متوسط درآمد ماهانه من به 2 تا 2.5 میلیون تومان رسید و به طور متوسط می توانم بگویم که ماهی 500 هزار تومان کاهش درآمد داشتم.راننده دیگری که سابقه فعالیت خود را در شغل رانندگی تاکسی فرودگاه حدود 10 سال عنوان کرد به خبرنگار تسنیم گفت: من روزانه 7 تا 8 ساعت در فرودگاه به عنوان راننده تاکسی حضور دارم و متوسط درآمدم در سال های اخیر بین سالهای 90 تا 93 ماهانه حدود 3 میلیون تومان بود، در سال 94 حدودا 2.5 تا 3میلیون تومان در ماه درآمد داشتم که البته بخشی از این درآمد به هزینه های استهلاک ماشین و سویس کاری آن تخصیص پیدا می کند. اما در سال 95 به طور متوسط درآمدم از کار به عنوان راننده تاکسی در فرودگاه حدود 2 میلیون تومان در ماه بوده که دلیل کاهش درآمد هم کاهش تعداد مسافران است.وی ادامه داد: این کاهش درآمد را با تردد در شهر به عنوان تاکسی گردشی جبران می کنم.راننده دیگری که سابقه کار خود در بخش تاکسی رانی فرودگاه را حدود 5 سال عنوان کرد، به خبرنگار تسنیم گفت: در سال 95 با دو مشکل عمده مواجه بودیم، یکی کاهش تردد مسافران نسبت به سالهای گذشته بود که مطمئناً به دلیل کاهش قدرت مالی مردم بوده و دیگری فعالیت خودروهای شخصی در جابه جایی مسافران است.وی افزود: هر چه می گوییم چرا از فعالیت خودروهای شخصی در فرودگاه برای مسافرگیری جلوگیری نمی شود، گوشی بدهکار نیست و در سال 95 در جابه جایی مسافرانی که تعدادشان کمتر از سالهای پیش بود، در رقابت با خودروهای شخصی بودیم که همین مسئله هم از درآمدهای ما کم می کرد.