خرید بازی جدید تصاویری از کتک کاری تفریحی در تمرین تیم‌ملی!

آخرین جلسه تمرین تیم ملی فوتبال ایران پیش از دیدار با چین با حضور تمامی ملی‌پوشان در زمین چمن پژوهشگاه صنعت نفت برگزار شد.به گزارش ورزشی؛ آخرین تمرین ایران قبل از رویارویی با چین ظهر دوشنبه در حالی در زمین پژوهشگاه صنعت نفت برگزار شد که ملی پوشان روحیه خوبی داشتند. بازیکنان تیم ملی که از روحیه مناسبی برخوردار بودند دقایقی را نیز به شوخی و خنده پرداختند و البته تا توانستند از خجالت هم درآمدند! تمرین بزن بزن بخشی از تمرین مفرحانه ملی پوشان بود.