خرید بازی جدید تخلیه خیابانی در بیرمنگهام انگلیس با کشف نارنجک

خیابانی در مرکز بیرمنگهام در انگلیس بعد از کشف یک نارنجک دستی، تخلیه شد.به گزارش فارس به نقل از بیرمنگهام میل، بعد از پیدا شدن یک نارنجک که ضامن آن هنوز کشیده نشده بود، مردم از خیابان مَونت خارج و همه فروشگاه‌ها تخلیه شدند.این خیابان که در قسمت شمالی مرکز خرید شهر قرار دارد، در حال حاضر محاصره پلیس است و تیم خنثی کردن بمب به محل اعزام شده‌اند.این حادثه در حالی روی داد که هفته گذشته در پایتخت انگلیس و در نزدیکی پارلمان این کشور، فردی با خودروی خود عابران پیاده را زیر گرفته بود.هنوز جزییات بیشتری در رابطه با نارنجک کشف شده در بیرمنگهام منتشر نشده است.